iPhone 6 không gọi đi được

  • iPhone 6 bị lỗi mic phải làm sao?
    08:20AM 16/03/2016
    iPhone 6 bị lỗi mic phải làm sao?  Trên tất cả các dòng điện thoại, nghe gọi được xem là tính năng mặc định và đóng vai trò rất quan trọng trong việc liên lạc của người tiêu dùng, bạn đang cần thực hiện một cuộc gọi, quay một video hay thực hiện một đoạn ghi âm,...
  • Fix lỗi iPhone 6/6s không gọi đi được
    10:15AM 11/03/2016
    Fix lỗi iPhone 6/6s không gọi đi được Nghe và gọi là một trong những chức năng chính của điện thoại, vậy nếu chiếc iPhone 6/6s của bạn đang mắc phải lỗi không gọi đi được thì bạn sẽ xử lý ra sao. Bạn đừng quá lo lắng vì cũng có nhiều người cũng đang gặp phải tình...